skip to Main Content

Εκπαιδευτικά Προγράμματα THERAPYLAB ACADEMY 2023

Η THERAPYLAB ACADEMY δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη που υπήρχε για τη βελτίωση των μεταπτυχιακών γνώσεων των συνεργατών μας στο διευρυμένο δίκτυο των εργαστηρίων μας. Έτσι οργανώθηκε η εσωτερική εκπαίδευση η οποία αναπτύχθηκε με τη δημιουργία και οργάνωση σεμιναρίων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων για φυσικοθεραπευτές, με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και την αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή.

Η εκπαίδευση στην THERAPYLAB ACADEMY έχει στόχο τη βελτίωση των κλινικών δεξιοτήτων του θεραπευτή ώστε

 • Να αξιολογεί εστιάζοντας στο πρόβλημα του ασθενή
 • Να δημιουργεί κατάλληλο εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή
 • Να γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τον στόχο της κάθε εφαρμογής
 • Να εφαρμόζει σωστά και με ασφάλεια, να τροποποιεί και να συνδυάζει τις κατάλληλες φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Να γνωρίζει τις επιστημονικές εξελίξεις στο πλαίσιο της μυοσκελετικής και αθλητικής φυσικοθεραπείας

Σεμινάρια – Μέθοδοι Θεραπευτικής Άσκησης

1.Clinical Pilates Α-Ζ (3 διήμερα)

Η μέθοδος Clinical Pilates Α-Ζ αποτελεί μία ολοκληρωμένη εξειδίκευση βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση. Μέσα από το πρόγραμμα ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στο προοδευτικό ασκησιολόγιο Clinical Pilates γνωρίζοντας τις ενδείξεις, αντενδείξεις, τροποποιήσεις για κάθε άσκηση, σε ποιες περιπτώσεις και πως χρησιμοποιούνται, καθώς και τις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Θα αξιολογεί τις κινητικές δυσλειτουργίες ώστε να δημιουργεί κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης (ατομικό και ομαδικό) βασισμένο στον κινητικό έλεγχο, την κινητική ανάπτυξη και τις μυοπεριτονϊακές αλυσίδες.

Διδάσκονται οι ασκήσεις σε στρώμα (Matwork) και με μικρό εξοπλισμό (ring, λάστιχα, βάρη, foam roller, disks, swiss ball, massage balls κλπ). Επίσης θα εκπαιδευτεί στην εφαρμογή Clinical Pilates σε μεγάλο εξοπλισμό Reformer, Chair και Cadillac. Αναλύονται διαφορετικά μυοσκελετικά περιστατικά, εφαρμογή σε αθλητές, εγκυμοσύνη και ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να έχει την ικανότητα να εντάξει τη μέθοδο Clinical Pilates στην κλινική του εφαρμογή.

2.Clinical Suspension Training (2 ημέρες)

Η μέθοδος Clinical Suspension Training αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο Θεραπευτικής Άσκησης με σημαντικά αποτελέσματα στη σωστή ενεργοποίηση των μυών του κορμού και των άκρων, στην αύξηση της δύναμης, του εύρους κίνησης, στην επαναφορά της σταθερότητας, ισορροπίας και στη βελτίωση της νευρομυϊκής συναρμογής.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο συμμετέχων θα γνωρίζει το σκοπό κάθε άσκησης, θα επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή, θα τις εφαρμόζει με ασφάλεια, αλλά και θα τις τροποποιεί όπου είναι απαραίτητο.

Θα μάθει να δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα (ατομικές συνεδρίες ή/και σε μικρή ομάδα ασθενών) κατάλληλο για τη λειτουργική αποκατάσταση σε αθλητές και ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις και κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, του άνω και κάτω άκρου.

3.Λειτουργική Θεραπευτική Άσκηση (1) – Αξιολόγηση και Αποκατάσταση σε Μυοσκελετικές Παθήσεις και Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης (2 ημέρες)

4.Λειτουργική Θεραπευτική Άσκηση (2) – Αξιολόγηση και Αποκατάσταση σε Μυοσκελετικές Παθήσεις και Κακώσεις Άνω και Κάτω Άκρου (2 ημέρες).

Η μέθοδος προσφέρει εξειδίκευση στη Θεραπευτική Άσκηση για την αντιμετώπιση των κινητικών δυσλειτουργιών σε κακώσεις και παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, άνω και κάτω άκρου. Ο φυσικοθεραπευτής συμπεριλαμβάνει τη Θεραπευτική Άσκηση στο πρόγραμμα της αποκατάστασης ώστε να πετύχει το πιο σύντομο και βέλτιστο αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή την εκπαίδευση θα μάθει να αξιολογεί τη μυϊκή ανισορροπία, τη λειτουργικότητα και τις κινητικές διαταραχές βάση του κλινικού συλλογισμού. Θα γνωρίζει τη σωστή χρήση και επιλογή διαφορετικού εξοπλισμού και θα εφαρμόζει εξατομικευμένο και κατάλληλο πρόγραμμα.

Θα εκπαιδευτεί στη χρήση της Θεραπευτικής Άσκησης για τη μείωση πόνου, τη διόρθωση της κινητικής δυσλειτουργίας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την πρόληψη επανατραυματισμού σε μυοσκελετικά περιστατικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο συμμετέχων θα έχει στη φαρέτρα του ένα πολύ πλούσιο ασκησιολόγιο που θα τον βοηθήσει στο να δομεί ενδιαφέροντα προγράμματα Θεραπευτικής Άσκησης που θα ενισχύουν την παρακίνηση των ασθενών ώστε να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Λειτουργική Θεραπευτική Άσκηση 1 & 2 είναι δυο ανεξάρτητα σεμινάρια με δυνατότητα αυτοτελούς παρακολούθησης.

Σεμινάρια – Τεχνικές Μαλακών Μορίων

5.Θεραπευτική Μάλαξη – Trigger Point Therapy (2 ημέρες)

Η θεραπευτική μάλαξη αποτελεί βασικό εργαλείο στα χέρια του φυσικοθεραπευτή. Σε αυτήν την εκπαίδευση αναλύονται οι τεχνικές της θεραπευτικής μάλαξης, οι στόχοι και η σωστή εφαρμογή της.

Ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στην ψηλάφηση και θεραπεία δια χειρός των σημείων πυροδότησης πόνου TrPs για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών των μαλακών μορίων, σε μυοσκελετικές παθήσεις, σύνδρομα και αθλητικούς τραυματισμούς. Τέλος παρουσιάζεται η απενεργοποίηση των TrPs με massage balls, foam roller καθώς και διατατικά προγράμματα με την ενεργή συμμετοχή του ασθενή.

6.Cupping Therapy (2 ημέρες)

Το Cupping Therapy ή αλλιώς θεραπεία με βεντούζες είναι μία από τις παλαιότερες θεραπευτικές τεχνικές. Βοηθάει στη βελτίωση της αιμάτωσης της περιοχής θεραπείας, στη μείωση συμπτωμάτων και συμβάλει στην αύξηση του εύρους κίνησης.

Ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στην κατάλληλη και σωστή εφαρμογή της τεχνικής με σκοπό την ένταξή της στο φυσικοθεραπευτικό του πλάνο αλλά και να πραγματοποιεί μία ολοκληρωμένη συνεδρία με ασφάλεια.

Γιατί να μας Επιλέξετε?

 • Γιατί τα προγράμματα εκπαίδευσης στην THERAPYLAB ACADEMY βασίζονται στις σύγχρονες κλινικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο φυσικοθεραπευτής στην καθημερινή του πρακτική με σκοπό τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους ασθενείς του.
 • Γιατί τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν την ικανότητα του κλινικού συλλογισμού και τη δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων αποκατάστασης.
 • Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι καταξιωμένοι φυσικοθεραπευτές με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα, κάτοχοι διδακτορικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ερευνητικό έργο, με πολυετή κλινική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο διδασκαλίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  * Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα επικοινωνίας

  Back To Top
  Search